deenetfiitnbrusv

Projekteerimine


Oma maja planeerimine algab ideest.

Meie aitame Teil jõuda arhitektuurse visioonini oma kodu loomiseks.

 

Teenusena pakkume:

eeskiisprojekte

Eskiisprojektiga koostatakse esmane arhitektuur-plaanilene ülevaade majast. Projekt koosneb üldjuhul korruste plaanidest ja maja vaadetest.

Hinnad alates 100 €

-eelprojekte

Eelprojekt on vajalik ehitusloa taotlemiseks. Projekteerimistingimuste või detailplaneeringu alusel koostame eelprojekti, mis on  põhjalikum ja sisaldab 6-10 erinevat joonist: korruste plaanid, vaated, lõige, vundamendi ja katuse plaan, asendiplaan. Lisaks joonistele eelprojekti hulka kuulub seletuskiri. Eraldi teenusena koostame energiatõhususe arvutused, kooskõlastame projekti  nõutud ametkondadega ja taotleme ehitusluba.

Hinnad alates 500 €

– Iga projekti koostamisega käib kaasas kliendi asjakohane konsulteerimine ja nõustamine.

Nagu iga maja on individuaalne on projekti hind samuti.

Täpsema hinnapakkumise jaosk kirjutage projekt.retrohome@gmail.com

 

Elamu projekt, sauna projekt, suvila projekt.